مراقبت از بیمار

روش های مراقبت از بیمار بسیار می باشد و اگر پرستاری که از بیمار مراقبت می نماید.

همه این روش ها را عمل کند ، باعث می شود که بیمار سریع تر بهبود یابد.

تعداد بیمارانی که به پزشک مراجعه می کنند و در خانه باید تحت مراقبت باشند روز به روز در حال افزایش می باشد.

بنابراین افراد خانواده برای مراقبت از بیمار باید پرستار استخدام کنند.

مراقبت از بیمار-آسیا سلامت-پرستار بیمار-پرستار کودک-پرستار سالمند-شرکت پرستاری-شرکت پرستاری در تهران-پرستار-پرستار کودک در منزل-پرستار بیمار در تهران

نکاتی مراقبت از بیمار :

 1. برای اینکه بیمار بتواند با تکیه گاهی از جایش بلند شود و گاهی روی آن بنشیند بهتر است در کنار تختخواب بیمار یک صندلی یا مبل دسته دار گذاشته شود.
 2. در کنار بیمار بهتر است یک لیوان وارونه آب روی دستمال کاغذی قرار دهید.
 3. بهتر است یک زنگ دستی در کنار بیمار قرار دهید تا در صورت لزوم بیمار آن را تکان دهد.
 4. خبر بد تلفنی حال بیمار را بدتر می کند.
 5. اعصاب ومغز بیمار باید آرامش داشته باشد.

داروهای بیمار :

 1. پس از هر استفراغ ، صورت و پیشانی بیمار باید با حوله آب سرد تمیز شود.
 2. دهانش با آب سرد شسته شود و پوست لب های او مرطوب نگاه داشته شود.
 3. اگر بیمار تنها زندگی می نماید باید به موقع دارو مصرف کند و اضافی هم نخورد
 4. برای مراقبت از بیمار بهتر است برای او پرستار استخدام کنید.
 5. پتوهای تخت بیمار باید طوری قرار گیرد که روی او سنگینی نکند ، مخصوصاً روی قسمت پا و انگشتان ، تا هنگام پهلو به پهلو شدن به آن ها آسیب نرساند.

پرستاری از بیمار :

 1. در طول بیماری هرگز به بیمار خبر مأیوس کننده داده نشود.
 2. تقویت روانی بیمار در بهبودی او بسیار مؤثر است ، مثلاً بودن گل و گیاه در اطاق بیمار می تواند در روحیه او تأثیر خوبی بگذارد.
 3. تماشای تلویزیون که از دور کنترل می شود خوب است.
 4. بیمار دوست دارد احساس کند که اطرافیانش با علاقه و فداکاری خاصی از او پرستاری و پذیرایی می کنند.