مراقبت از سالمند در تهران

برای اینکه نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان برطرف شود ، سالمندان نیاز به پرستار دارند و جمعیت سالمندان روز به روز در حال افزایش دادن می باشد. بنابر این به فکر مراقبت از سالمند هم باشیم.

از طرفی سالمندان ممکن است برای انجام دادن کارهای روزمره خود مانند لباس شستن ، غذا پختن ، خرید کردن ، حمام رفتن و … به اطرافیان خود وابسته باشند و نتوانند کارهای خودشان را به تنهایی انجام دهند .

بنابراین نیاز به مراقبت و پرستار داشته باشند. پرستاران سالمندان به ۲ دسته تقسیم می شوند.

برخی از پرستاران از خویشاوندان سالمند هستند و برخی از پرستاران هم شما برای سالمند خود استخدام می نمایید.

مراقبت از سالمند شغل نیست

ممکن است گاهی مراقبت از سالمند از عهده فرزندان او خارج باشد و نیاز باشد که پرستار از سالمند آنها مراقبت نماید.

بنابر این بهتر است پرستار استخدام کنند تا از سالمند آنها مراقبت و نگهداری کند.

این پرستاری که استخدام می کنید باید قابل اعتماد باشد.

به مراقبت از سالمند هیچ وقت نباید به عنوان یک شغل نگاه کنید.

چون مراقبت از سالمندان شغل نیست بلکه عشق می باشد و پرستاری که برای مراقبت از سالمند شما به منزل تان می آید ، او از روی علاقه و اشتیاق می آید.

بنابراین زمانی که پرستاری که استخدام می کنید که از سالمند شما مراقبت نماید .

بهتر است کسی باشد که با علاقه و میل درونی خود این کار را انجام می دهد نه از روی جبر کار خود را انجام دهد.

زمانی که پرستاری برای نگهداری از سالمند خود استخدام می نمایید ، اگر روحیه نامناسبی نداشته باشد و دارای نگرش منفی به این موضوع داشته باشد ، او افسرده خواهد شد و این افسردگی خود را به سالمند شما هم انتقال می دهد و باعث رنجش سالمند شما هم می شود.

مراقبت از سالمند-آسیا سلامت-مراقبت از بیمار-پرستار سالمند-مراقبت از کودک-پرستار-پرستاری از کودک در منزل-شرکت پرستاری در تهران-مراقبت از سالمند-پرستار بیمار

وظایف مراقبت از سالمندان در منزل :

از جمله وظایف مراقبت از سالمندان در منزل می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. درمان و مصرف داروی سالمند را در تمام ساعتن کاری پیگیری نماید.
  2. برای سالمند غذا تهیه کند و به او غذا را بدهد.
  3. به امور رفاهی و گردش سالمند با مجوز کتبی رسیدگی کند.
  4. در اوقات فراغت سالمند ، به علاقه های همچون حل جدول ، خواندن کتاب و … رسیدگی کند.
  5. به امور مالی و اداری سالمند با داشتن مجوز کتبی از خانواده او رسیدگی کند.
  6. به نظافت شخصی سالمند رسیدگی کند.