معرفی شعبات آسیا سلامت :

آسیا سلامت در ۳ شعبه ، آماده ارائه بهترین خدمات پرستاری به شما عزیزان را دارد. معرفی شعبات آسیا سلامت به شرح زیر می باشد :

شعبه ۱ :  تهران ، فلکه دوم صادقیه

 شماره تماس :         ۴۴۰۲۷۹۱۱-۰۲۱  ,   ۴۴۰۲۷۸۳۳-۰۲۱   ,   ۴۴۰۲۷۶۰۴-۰۲۱

شعبه ۲ :  کرج ، آزادگان

شماره تماس :       ۳۴۲۱۷۴۰۴-۰۲۶    ,   ۳۴۴۷۷۱۷۴-۰۲۶  ,    ۳۲۵۱۴۳۰۷-۰۲۶

شعبه ۳ :   کلاردشت ، بلوار امام خمینی

شماره تماس :          ۰۹۱۱۵۶۹۶۵۹۷       ,    ۰۹۱۱۵۶۹۶۵۲۲    ,    ۰۹۱۱۵۶۹۶۵۲۴